Consiliul Județean Ilfov


Portal Servicii Electronice

Proiecte pe fonduri structurale

„Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

Platformă online pentru eficientizarea serviciilor publice de Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ilfov

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 

Cod SIPOCA/SMIS2014: 508/126391

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.

Site-ului web al Programului Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.